Gizlilik Politikası

isilan.co Gizlik ve Kişisel verilerin Korunması Politikası, kısaca “Gizlilik Politikası” ifadesiyle anılacaktır.

isilan.co alan adı açıkça belirtilmiştir. Söz konusu alan adına sahip internet sitesi ve bu alan adına bağlı olan tüm mobil uygulamalar ile diğer platformlar kısaca “site” olarak anılacaktır.

İşbu gizlilik politikasında “kanun” şeklinde ifade edilen yasa 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Siteye girenler basit bir şekilde “kullanıcı” olarak isimlendirilecektir.

isilan.co, kanunlara uyacak bir şekilde kullanıcıların kişisel verilerini işbu gizlilik politikasında değinilen çeşitli durumlarla sınırlı kalacak biçimde kullanabilir, işleyebilir ve üçüncü kişilerle verilere dair bir paylaşımda bulunabilir. Siteye girenlerin işbu Gizlilik Politikası ile belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılacağını açıkça ifade etmekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler

Herhangi birinin siteye giriş yapması durumunda isilan.co’ya aşağıda belirtilen şu bilgi ve hakları da vermiş olur:

Firmalar tarafından herhangi bir iş için çalışacak elemana gereksinim duyduklarına yönelik olarak ilan oluşturulurken bir hazır form kullanılabilir. Bu formda bazı bilgilerin belirtilmesi sistemin işleyişi anlamında istenir. Bahsi geçen bilgiler firma adı, firma adresi, e-posta adresi, internet sitesi adresi, yetkili kişinin adı ve soyadı, telefon numarası ve diğer detaylar

isilan.co tarafından otomatik olarak şu verileri alınır: Cookie bilgileriyle beraber iş ilanının hazırlandığı tarih bilgisi ve saat bilgisi, IP adresi, port bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Nedenleri

isilan.co tarafından kullanıcı verileri kanuni sınırlar kapsamında kalmak koşulu ile işlenebilir. Eleman aranıyor konseptinde bir ilan içeriğinin hazırlanması etabında firmadan edinilen bilgiler herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde sitede yayınlanır. Söz konusu ilan metninin sitede yayında kaldığı müddetçe kişisel veriler de yayında kalır ve ilanın yayından kaldırılması ile kişisel veriler de yayından kaldırılır.

isilan.co yasalar dahilinde hiçbir şekilde karşı taraftan bir rıza talebinde bulunmadan da işleyebilir ve üçüncü kişiler ile paylaşabilir. İlgili kanunda, 5. maddede belirtilen istisnalar şunlardır:

 • - Herhangi bir kanunda açıkça öngörülmesi
 • - Fiili olanaksızlıkların mevcut olduğu durumlarda ve kişinin rızasının çeşitli nedenlere bağlı olarak alınamayacağı bir durumun oluşması halinde, hukuki bakımdan rızası geçerli olmayan kişinin hayatının, beden bütünlüğünün korunması ve zorunlu olması
 • - isilan.co ile kullanıcının arasında sözleşme yapılabilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorunlu olması
 • - Kullanıcının alenileştirmiş olması
 • - Doğabilecek bir hakkın korunması amacıyla zorunlu olması
 • - Siteye girenlerin temel haklarına ya da temel özgürlüklerine yönelik olarak bir zarar ortaya çıkması şartıyla, isilan.co’nun yasal anlamda çıkarları açısından zorunlu olması

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

isilan.co kişisel verileri zorunlu olan süre dikkate alınarak saklar. Söz edilen kanunlar dahilinde yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için de yasalar çerçevesinde belirtilen zamanda kişisel veriler muhafaza edilir. Kişisel verinin saklanmasını mecburi kılan bazı durumlar ortadan kalktığında veriler kanunda açıklandığı biçimde isilan.co tarafından silinebilir ya da anonim hale getirilebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu gizlilik politikasında bahsedilen durumlardan herhangi birinin doğmasına bağlı olarak şayet kişisel verilerin bir başkasına iletilmesi gerekirse, kanunda belirtilmiş olan koşullardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Kişisel verilerin aktarılmasını gerektiren durumlar şunlardır:

 • - Mahkeme yahut konuyla ilgili yetkili olan bir kurum tarafından mevzuata uygun bir biçimde isilan.co’dan kişisel verilerin talep edilmesi veya herhangi bir belge istenmesi
 • - isilan.co’nun ticari faaliyetlerini sürdürebilmek maksadıyla sözleşme kapsamında hizmet satın alındığında veya işbirliği yapıldığında gerçek ve tüzel kişilere kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi
 • - isilan.co’nun sahibinin değişmesinden kaynaklı olarak kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi (böyle bir durumda kişisel verilerle ilgili sorumlu kişi siteyi satın alan gerçek ve tüzel kişi olacaktır)
 • - isilan.co tarafından yapılan bir savunmada kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi
 • - Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler ile ticari bir ortaklık kararının alınması halinde kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi

Kullanıcı Hakları

Kullanıcıların info@isilan.co adresine e-posta göndererek sadece kendilerine ait olan kişisel veriler ile alakalı olarak şu bilgileri almaya hakları bulunmaktadır:

 • - İşlenen kişisel verilerin işlenmesindeki amaç ve söz konusu verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı
 • - Kişisel verilerin 3. Kişilere aktarımı ya da işlenmesine dair bilgi Kanunun 7. maddesinde söz edilen şartlara uygun biçimde verilerin silinmesini isteme
 • - Kişisel verilerin analizine dair doğan ve kullanıcının aleyhine bir durum teşkil ettiğinde bu duruma itirazını bildirme
 • - Bahse konu olan verilerin yasalara aykırı bir biçimde aktarılması durumunda doğabilen çeşitli zararların giderilmesi talebinde bulunma
 • Kullanıcılar yasal haklarını kullanmak istediklerinde öncelikle bazı bilgileri de tarafımıza iletmek durumundadır. Konuya ait olarak gönderilen e-posta içerisinde şu bilgilere de yer vermelidir:
 • - Ad – soyad
 • - İmza (yazılı başvuruda)
 • - TC kimlik numarası
 • - Pasaport numarası ya da kimlik numarası (Yabancı uykulu kişilerde)
 • - Ev ya da işyeri adresi
 • - E-posta adresi
 • - Telefon ve faks numarası
 • - Talebin konusu ve talebe dair bilgiler, belgeler

Veri Güvenliğine Dair Hükümler

Yasalar kapsamında isilan.co kişisel verilerin kanuna uymayacak bir biçimde işlenmemesi, verilere kanunlara aykırı bir şekilde erişilmemesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması için hem teknik hem de idari önlemleri almayı taahhüt eder. isilan.co tarafından güvenlik önlemlerinin alınmış olmasına rağmen siteye çeşitli saldırıların yapılması ve kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda isilan.co herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmez. Ayrıca isilan.co kişisel verileri kanun dışı kullanmaz. Site üzerinden başka bir siteye ya da uygulamaya link verilmesi halinde sitelerin ve uygulamaların gizlilik politikalarına yönelik bir hukuki sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

isilan.co işbu gizlilik politikası üzerinde her türlü değişikliği yapabilir. Gizlilik politikası sitede yayınlandığında yürürlük kazanmaktadır.

Uygulanan hukuk ve yetki

İşbu gizlilik politikasının uygulanması, yorumlanması gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşan çeşitli hukuki ilişkilerin yürütülmesinde Türk hukuku esas alınacak ve geçerli olacak.